Voor uzelf Mail: info@thevitalitycoach.be Groepen Welkom Bedrijven Sporters Leefsfeer Demofilm Contact Downloads Onze shop Faqs Links Voorwaarden Specials Welkom ! Méér vitaliteit voor groepen Vitaliteit voor bedrijven & organisaties Méér vitaliteit voor sporters Vitaliserende leefsfeer Vitaliserende specials Onze vitaliserende shop Vitaliteit in beeld, de film Vitaliserend contact Vitaliserende downloads Faqs Voorwaarden Welkom ! Méér vitaliteit voor uzelf

Hartelijk ondernemen


‘Dan is ‘The Vitality Coach’ graag uw partner: we brengen de vitaliteit van uw medewerkers én uw bedrijf in beeld !’


'Energie-Management' betreft het geheel van vloeiende doorstromingen doorheen alle activiteiten binnen een organisatie op het vlak van medewerkers en leiding, bronnen en structuren, communicatie en ontwikkeling , service en marketing, … Kortom alle dimensies die de vitaliteit van een organisatie en de medewerkers onmiskenbaar beïnvloeden en helemaal kaderen binnen de nieuwere economische  win-win principes van o.a. het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), People-Planet-Profit, ethisch of duurzaam ondernemen en welzijns- versus welvaartsgeöriënteerd ondernemen. Een recente betrokkenheidsstudie van Securex (2011) toont zelfs aan dat bvb. personeelsverloop meer bepaald wordt door aan win-win gerelateerde  factoren (o.a. Waardering, betrokkenheid, communicatie, veranderingsprocessen, autonomie, aansluiting competenties, …) dan aan louter verloning of promoties. M.a.w. medewerkers willen gelukkig zijn in hun job, er hart voor hebben. En dat in een geslaagd evenwicht met hun privé-leven ! Geluk is onmiskenbaar dé betere basis voor uitstekende vitaliteit, zowel voor werk als privé-leven.

Het leren ontwikkelen en toepassen van de bijzondere hartcoherente kwaliteiten van het hart in uw bedrijf en werk, is een voorname doelstelling. Want persoonlijke groei blijkt sinds enige jaren de beste en meest rendabele impuls en investering voor bedrijfsgroei en loopbaanontwikkeling te zijn (L. Boogaard, Dir.HR. Unilever Nederland). Hartelijk ondernemen  leidt vanzelf tot duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen door grondige vernieuwing van organisaties, business, industrie en financiële begrippen.  Het goede nieuws is dat duurzaam ondernemen wereldwijd aan een onstuitbare opmars is begonnen. Niet enkel vaart het bedrijf er beter bij, maar ook de ondernemers, hun familie, personeel, omgeving en wereld. Daardoor blijkt duurzaam ondernemen lucratiever, stabieler en veiliger te zijn voor alle betrokkenen, dan bij bedrijven die uitsluitend voor de winst gaan.

Bedrijfsanalyse, ‘Vicom’ en ‘Webr’


De analyse-methodes van ‘The Vitality Coach’  resulteren in specifieke informatie die

o complementair is aan de preventieve bedrijfsmedische onderzoeken

o objectiever is dan de meeste ‘metingen’ die louter gebaseerd zijn op enquête

o in de meeste gevallen de negatieve tendensen vroeger weergeeft, zodat u sneller kan bijsturen.  


Onze werkwijze objectiveert eerst de actuele dynamische vitaliteitsparameters en vergelijkt deze tevens met statistische streefwaarden. Afwijkingen brengen we in relatie met mogelijke oorzaken zoals o.a.

o werkdruk vs.veerkracht

o motivatie vs. realisatiekracht

o persoonlijk welvoelen, gerelateerd aan de eigen levens- en werksfeer

o resultaatsgevoel, leiderschap en werkcultuur


Alle bevindingen worden discreet gerapporteerd en opgeslagen voor eventuele evaluatie op langere termijn. Zo helpen deze inzichten u ten allen tijde bij het voorkomen of bijsturen van verzuim, stress-aandoeningen of burn-outs. Met onmiskenbaar méér win-win- en welzijnsmogelijkheden voor iedereen en voor de organisatie tot gevolg. Geef uw bedrijf tevens dat extra in productiviteit en veiligheid, dank zij verhoogde vitaliteit en alertheid bij de  medewerkers.‘The Vitality Coach’ brengt u oplossingen

die véél langer duren dan vandaag ...’

Interventie op maat


‘The Vitality Coach’ biedt u  o.a. volgende ‘interventies op maat’ aan:


o Vitaliteits-scan d.m.v. Meridiaan-analyse (Persoonlijke en groepsvitaliteit)

o ViCom-analyse (‘Vitality Community’ Meta Rapport en Preventie-advies)

o Webr-analyse (‘Work-Emotion-Behaviour-Reward’ Rapport en Advies)

o Energie-Management (voor Individu of Organisatie)


o Rugklachten en Ergonomische klachten

o Onderzoek en harmoniseren werksfeer (specifieke omgevingsmetingen op uw lokatie)

o Zijn er blokkades mbt. motivatie, omgang, communicatie, leiderschapscultuur?

o In welke mate zijn de medewerkers belast met stress?

o Is er voldoende ontspanning en biedt deze een duurzame oplossing ?


o ‘Mental Balance’-Sessie

o Vitaliteits-screening en vitaliteitsbehandeling

o Fysieke en mentale prestatieverbetering  

o Algemeen ‘beter in z'n vel voelen’

o Wellness & Relaxaties (Raylax, Zen-Shiatsu stoelmassage, HPP- ondulatie massage, ChiVitalizer, OxyFarm-Zuurstof, Hartcoherentie-training, combinaties… (zie Downloads)

 


‘Met het goed onderbouwde advies van ‘The Vitality Coach’ kunnen uw bedrijf en uw medewerkers, de vitaliteit op efficiënte wijze verbeteren en veilig stellen. Elke duidelijke verlaging van het ziekteverzuim, betekent een méérwaarde voor uw bedrijf. Vraag ons om advies. We bieden enkel voorstellen op uw maat.’


Ook u kent ongetwijfeld de metafoor van de schommel. Er is geen konstante in het dagelijks leven, ook niet voor een bedrijf. Nochtans moet de continuïteit verzekerd blijven en is het van kapitaal belang dat iedereen met een sleutelpositie optimaal 'aanwezig' is, niet enkel fysiek maar ook mentaal !  Daar kan vitaliteitsbehandeling u helpen !  Het duwtje in de rug van ‘The Vitality Coach’

The Vitality Coach’ kan u en uw medewerkers zo nodig het duwtje in de rug geven dat dan nodig is voor zowel het vrijwaren als het ‘upgraden’ van de vitaliteit van mens en organisatie.

De ‘Vitality-clinic’ is vooral een preventieve vitaliteits-checkup die


De methode die ‘The Vitality Coach’ hanteert is sterk verschillend van wat andere aanbieders met de slogan 'meten is weten' toepassen. Onze onze op ‘i-Health Systems’ gebaseerde meridiaanmeting biedt een objectiveerbare en reproduceerbare biofeedback-meting die snel en duidelijk kan geïnterpreteerd en verklaard worden. Dit in tegenstelling tot de meeste op enquête gebaseerde ‘metingen’ die voornamelijk subjectieve antwoorden opleveren. Deze zijn voor de deelnemers veelal moeilijk te interpreteren en tijdsintensief, mede door de soms honderden vragen alsook variabele beoordelingsschalen !


The Vitality Coach’ is graag een representatieve, betrouwbare, verhelderende en kosten-effectieve partner voor uw bedrijf.’

Overzicht ‘Strategische beleidstroeven’** In de praktijk echter blijft het aanverwante preventiebeleid stiefmoederlijk behandeld. De aanpak van ‘The Vitality Coach’ kan dit mede helpen voorkomen of verbeteren.   


Oplossen van bijzondere ergonomische en werkplek-problemen

Wist u dat uw medewerkers onopgemerkt vitaliteitsverlies en gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen, die niet herkend noch erkend worden ? Dit geeft uiteindelijk aanleiding tot verlies aan welzijn en rendement, met mogelijk ziekteverzuim tot gevolg…  

Wat zijn dan die onvermoede uitlokkende factoren die ‘verbeterd’ kunnen worden ?

Een tip van de ijsberg:


Aanvullend aanbod


Het is eveneens mogelijk de vitaliteits-checkup in een evenement (bijeenkomst, opendeurdag, bedrijfsfeest,...) te integreren, bvb. als incentive. Het kan tevens uitgebreid worden tot een totaalconcept met aangepaste programma's, die meteen kunnen aangeven hoe elkeen best te helpen is. Zo heeft de ene persoon nood aan relaxatie terwijl iemand anders juist beter functionneert na de juiste stimulatie… Er zijn eveneens mogelijkheden dit te combineren met bewegingstoepassingen en korte vitaliteitsbehandelingen.


Hier * kan u meer informatie aanvragen over 'Energie Management voor Organisaties', alsook een voorbeeld van ‘Vicom’ en ‘Webr’. (* Gelieve uw naam, functie, tel. en gsm, email- en webadres, bedrijfsnaam/-sector/-adres en specifieke interesses te vermelden aub.)

Bezoek de pagina Vitaliteits-clinics voor uzelf , voor meer informatie over persoonlijke mogelijkheden en de pagina ‘Groepen’ voor informatie m.b.t. events.


Referenties Bedrijven

Enkele ‘bedrijfs’-ervaringen bereikt met het ‘i-Health’ Analyse- en Behandelsysteem:

‘During my tenure as CEO of DHL WorldWide Express I was responsible for the organisation of DHL in the Netherlands with more than 2000 employees. In 2003, one of the important problem area’s for the management-team was the then structurally high level of absence due to illness, especially the large number of people that were ill during a long period of time. During  2003, 6 members of the management team were treated and coached according to the i-health-method. The general conclusion of the management team was that the i-health method was delivering amazingly good results. This varied from the significant reductions of the stress-levels and effects of stress to the effective treatment of personal health-issues and physical complaints. We were all of the opinion that the i-health method as practiced by Mr.van der Eng would be capable to contribute significantly to a reduction of the health-issues and long term absentee percentages through addressing physical as well as emotional blockages with the employees. The effectiveness of the management team during that period was greatly improved.’ (O., Ceo DHL Schiphol, Nederland, 2004).


‘Wat de kern van het verhaal betreft, hebben we  er wel een heel mooi inzicht uitgehaald. Het blijkt dat onze minpunten een grote invloed uitoefenen op het sales-team.  We gaan specifiek daarop coachen en evalueren wat er gebeurt.’ (M.M., Coach, 2011)


DISCLAIMER: Alle op deze website genoemde diensten of producten, vervangen de reguliere medische zorgen niet. Ze bieden hieraan complementaire ondersteuning. Bij ernstige en acute  symptomen is het aangewezen uw huisarts of medische specialist te bezoeken. Enkel zij zijn gemachtigd een medische diagnose te stellen.